Tor Wrotkarski

Tor rolkarski (wrotkarski) o nawierzchni asfaltowej, długości 200 m z pochyłymi wirażami o promieniu 13 m i spadku 15%. Tor jest zgodny z przepisami światowej federacji World Skate. Odbywają się na nim treningi wyczynowych klubów sportowych oraz imprezy rangi mistrzowskiej. Tor został wybudowany w 2017 roku ze środków Ministerstwa Sportu z programu rozwoju infrastruktury strategicznej oraz środków Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój; wartość inwestycji to 1 mln 300 tys. zł.

W torze zainstalowany jest elektroniczny pomiar czasu z systemem MyLaps. W planie na kolejne lata jest przykrycie nawierzchni syntetycznym akrylem. Dookoła toru umiejscowiona jest pętla uliczna o długości 340 m.

 

 

Wykonanie Rimset

Galeria Zdjęć z Toru Wrotkarskiego


Osoba kontaktowa

Agnieszka Ziemczonek

Telefon kontaktowy

Email kontaktowy

© 1998 - 2024 Uczniowski Klub Sportowy ORLICA Duszniki-Zdrój