Zgłoszenia/Entry VC3

  • zgłoszenia online indywidualne/online entry for individual skaters
  • zgłoszenia zbiorowe do ściągnięcia na komputer/entry for clubs download on computer

Osoba kontaktowa

Agnieszka Ziemczonek

Telefon kontaktowy

Email kontaktowy

© 1998 - 2024 Uczniowski Klub Sportowy ORLICA Duszniki-Zdrój